V tejto časti nájdete informácie o obchodných podmienkach, za ktorých si môžete zakúpiť tovar na www.domacapalenka.com.
Dodávateľom tovarov, ktoré si môžete zakúpiť na www.domacapalenka.com ako i prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je LDK, s.r.o., Horné Turovce 312, 935 81 Horné Turovce

Ako si objednať tovar ?

 • vložte požadovaný tovar do nákupného košíka
 • skontrolujte obsah nákupného košíka, resp. upravte jeho obsah
 • stlačte tlačidlo "ZAPLATIŤ "
 • Ak ste našim zákazníkom prvý krát - vyplňte prosím svoje registračné údaje.( Ak už ste naším zákazníkom, zadajte svoje meno a heslo a stlačte tlačidlo "PRIHLÁSIŤ")
 • stlačte tlačidlo "REGISTROVAŤ"
 • môžete pokračovať v nakupovaní a to výberom spôsobu dopravy a spôsobu platby.
 • Po zadaní všetkých potrebných údajov obdržíte mailom na mailovú adresu uvedenú pri registrácii potvrdenie kompletnej objednávky

Vaša objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
 • jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
 • presné miesto dodania tovaru
 • identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý si zakúpite na www.aromed.sk Vám vieme doručiť nasledovným spôsobom:

 • Slovenskou poštou

Slovenská pošta doručí objednávku na Vašu adresu obvykle do 3 pracovných dní. Pokiaľ Vás Slovenská pošta nezastihne na udanej adrese, zásielka bude uložená na spádovej pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť do 7 dní. Zároveň Vám bude zanechaná správa. Pokiaľ neobdržíte správu z pošty a pritom ste dostali expedičný mail, doporučujeme Vám obrátiť sa na spádovú pobočku pošty, pretože z našej strany bol tovar odoslaný.

Cenu dopravy tovaru od dodávateľa na miesto určenia podľa objednávky konečného zákazníka hradí konečný zákazník, t.j. 3,29 € (99 Sk ).

 • Expres kuriér Slovenskej pošty

Expresná kuriérska služba Vám garantuje doručenie objednávky do 24 hodín pri objednávkach realizovaných v pracovných dňoch do 15.30. Poplatok za expresnú kuriérsku službu je 7,27 € (219 Sk). Tovar bude doručený priamo k Vám domov, alebo na Vami určenú adresu. Kuriér Vám telefonicky oznámi čas príchodu. Dobierku zaplatíte priamo kuriérovi.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynú dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru u pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

 • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
 • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
 • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

Údaje, ktoré požadujeme:

 • osobné údaje: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa
 • prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa, a tie pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť LDK, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.